1001 Mẫu thiết kế chương trình học – phần 3

11- Building Skills to Thrive at Work

Building Skills to Thrive at Work
Building Skills to Thrive at Work

12- Logical and Critical Thinking

Logical and Critical Thinking
Logical and Critical Thinking
Logical and Critical Thinking
Logical and Critical Thinking
Logical and Critical Thinking
Logical and Critical Thinking
Logical and Critical Thinking
Logical and Critical Thinking

13- Critical Thinking & Problem Solving

13- Critical Thinking & Problem Solving
13- Critical Thinking & Problem Solving_2

14- Influencing People

12- Influencing People_2
12- Influencing People_3
12- Influencing People_4

15- Business English- Networking

14- Business English- Networking

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *